Hoàng Long hầu như phi lợi nhuận.

Chúng tôi hoạt động vì một cuộc sống đơn giản và tốt đẹp hơn khi hiểu rằng việc lái xe thành thạo có thể đem lại những giá trị to lớn cho tất cả mọi người trong xã hội hiện đại ngày nay.

Mặc dù chúng tôi có thu một khoản phí dịch vụ từ học viên nhưng nó chỉ đủ cho những chi phí cơ bản nhất để duy trì hoạt động của hệ thống.

Một điều tuyệt vời là Hoàng Long đã luôn nhận được những sự ủng hộ tài chính từ nhiều học viên sau khi học và lấy bằng, mặc dù điều này là hoàn toàn tự nguyện.

Điều này giúp đội ngũ chúng tôi thêm vững vàng và tự tin để đưa lại những giá trị tốt nhất cho quá trình kết nối trực tiếp học viên học lái xe và đội ngũ giáo viên.

Nếu bạn cảm thấy Hoàng Long hữu ích cho mọi người, hãy ủng hộ cho chúng tôi. Nếu không bằng tài chính, bạn có thể giới thiệu Hoàng Long với những người xung quanh. Xin nhắc lại là điều này hoàn toàn tự nguyện.

Mọi sự ủng hộ về tài chính bạn có thể gửi về số tài khoản 160434438, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hà, mở tại ngân hàng VPBank chi nhánh Cầu Giấy.

Bất kỳ sự ủng hộ nào với Hoàng Long cũng là vô cùng giá trị.

Hoàng Long xin trân trọng cảm ơn.