HỌC VÀ THI BẰNG LÁI XE Ô TÔ CHƯA BAO GIỜ ĐƠN GIẢN ĐẾN VẬY?

Chính xác! Hoàng Long kết nối trực tiếp người học và người dạy giúp tối giản các khoản chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả học và dạy cho cả 2 phía học viên và giáo viên. Tất nhiên Hoàng Long cũng thu một khoản phí nhỏ (6$ tương đương 145.000VNĐ) từ học viên để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi bằng và duy trì hệ thống liên lạc cần thiết. Học phí lái xe và lệ phí thi, học viên sẽ nộp trực tiếp cho giáo viên. Chi tiết biểu phí.

Việc của bạn đơn giản là bắt đầu đăng ký học lái xe, trải nghiệm cảm giác làm chủ vô-lăng và bắt đầu cho hành trình tự do khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống, cũng như nắm lấy những cơ hội của tương lai.

ĐĂNG KÝ HỌCNỘP HỒ SƠTRỢ GIÚP 24/7